Ako Začať

AKO ZAČAŤ

Estetická stránka diela odzrkadľuje Vaše predstavy a životný štýl.

Ak máte záujem, je potrebná osobná obhliadka miesta stavby na ktorej sa posúdi:

 

  • Umiestnenie stavby

 

  • Objem vykurovaného priestoru

 

  • Straty objektu

 

  • V prípade pecí a hypokaustov, posúdenie nostnosti stropov, na ktorých budú stáť, poprípade vypracovanie statického posudku

 

  • Umiestnenie jestvujúceho komína a napojenie stavby

 

  • Kvalita, priemer a výška komína

 

  • Požiadavky zákazníka na estetiku diela

 

  • Cenová predstava zákazníka

 

 

 

Následne spracujem cenovú ponuku, zápis z rokovania so zákazníkom a vizualizáciu diela. Podklady zašlem zákazníkovi na odsúhlasenie.

Ak zákazník súhlasí, dohodne sa termín realizácie a záloha na material.

 

Pri odovzdaní stavby sa dielo odskúša, odovzdám návod na obsluhu a záruku na stavbu.

 

 

 

ADRESA

 

Partizánska 242/2, 985 01 Kalinovo

KONTAKT

 

Mobil: 0902 336 360

E-mail: dhulla@dhulla.com

© Copyright Dusan Hulla 2017